http://dnnovoolekssil.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Новоолександрівська сіл/рада >>
Рішення 1 сесії 7 скликання від 09.12.2015 р. "Про затвердження Положення про помічників-консультантів депутатів Новоолександрівської сільської ради"
Версія для друку Написати листа

 

 

Друге пленарне засідання

 

У К Р А Ї Н А

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПЕРША СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження Положення

про помічників-консультантів

депутатів Новоолександрівської

сільської  ради

 

 

Відповідно до п. 35 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та беручи до уваги рекомендації постійних комісій, Новоолександрівська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

 1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Новоолександрівської сільської ради (додаток № 1).
 2. Затвердити форму посвідчення помічника-консультанта депутата Новоолександрівської сільської ради (додаток № 2).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики.

 

 

                   СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                               О.О.ВІЗІР

 

с. Новоолександрівка

09 грудня 2015 року

№ 11-1/VIІ            

 

 

 

 

 

                                                                          Додаток 1

                                                                          до рішення 1сесії VII скликання

                                                                          від 09.12.2015 р.  № 11-1/VIІ            

 

 

 

Положення

про помічника-консультанта депутата

Новоолександрівської сільської ради

 

Глава I. Загальні положення

Стаття 1.1. Правовий статус помічника-консультанта депутата сільської ради.

1. Відповідно до ст. 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат Новоолександрівської сільської  ради може мати до п’яти помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких визначаються чинним законодавством.

2. Помічник-консультант депутата Новоолександрівської сільської ради працює на громадських засадах.

3.   Помічником-консультантом депутата Новоолександрівської сільської ради може бути громадянин України, який має загальну середню або вищу  освіту.

5. У своїй роботі помічник-консультант депутата Новоолександрівської сільської ради керується Конституцією України та законодавством України, а також Положенням про помічника-консультанта депутата сільської ради.

6. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата Новоолександрівської сільської ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат сільської ради, який несе відповідальність за правомірність своїх рішень.

 

Глава II. Права та обовязкипомічника-консультанта депутата

сільської ради

Стаття 2.1. Права помічника-консультанта депутата сільської ради:

 1. Входити і перебувати у приміщенні сільської ради, дотримуючись встановленого порядку.
 2. Одержувати, реєструвати надіслану на ім’я депутата сільської ради поштову і телеграфну кореспонденцію і відправляти її за дорученням депутата сільської ради.
 3. За дорученням  депутата сільської ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них сільську раду та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення.
 4. Подавати у письмовій формі  підготовлені депутатом сільської ради пропозиції, звернення, заяви та інші документи на засідання сесії та виконавчого комітету.
 5. За письмовим зверненням депутата сільської ради та за згодою  посадових осіб органів місцевого самоврядування отримувати копії документів сільської ради.
 6. Бути присутнім, за письмовим дорученням депутата на пленарних засіданнях сесій сільської ради.

 

Стаття 2.2. Обов’язки помічника-консультанта депутата сільської ради:

 1. Дотримання вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата сільської ради.
 2. При виконанні своїх обов’язків не допускатидій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата сільської ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата сільської ради.
 3. За дорученням депутата сільської ради вивчати питання, необхідні депутату сільської ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали.
 4. Допомагати депутату сільської ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями.
 5. Допомагати депутату сільської ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань.
 6. Надавати депутату сільської ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні депутатських повноважень.

Глава ІІІ. Порядок прийняття та звiльнення з посади помічника-консультанта депутата сільської ради

Стаття 3.1. Персональний пiдбiр кандидатур на посаду помiчника-консультанта депутата сільської ради.

1. Персональний пiдбiр кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата сільської ради, органiзацiю їх роботи та розподiл обов'язкiв мiж ними здійснює особисто депутат сільської ради, який несе вiдповiдальнiсть щодо правомiрностi своїх рiшень.

Стаття 3.2. Зарахування на посаду помiчника-консультанта депутата сільської ради.

Зарахування на посаду помiчника-консультанта депутата сільської ради
проводиться на пiдставi
письмового подання депутата сільської ради головi ради чи секретарю ради, в якому зазначаються: прiзвище, iм'я та по
батьковi кандидата на посаду. До письмового
подання депутата додаються особиста заява особи, яку приймають на цю посаду, та iншi документи, передбаченi законодавством.

Помічник-консультант депутата сільської ради працює на громадських засадах.

Стаття 3.3. Припинення роботи на посадi помiчника-консультанта депутата сільської ради.

1.Помiчник-консультант депутата сільської ради може бути звiльнений:

1) за письмовим поданням депутата сільської ради голові ради чи секретарю ради;

2) у разi припинення повноважень депутата сільської ради - з дати їх припинення.

 

 

IV. Посвідченняпомічника-консультанта депутата сільської ради

1. Помічнику-консультанту депутата Новоолександрівської сільської ради ради   видається посвідчення за підписом сільського голови, в якому зазначено номер посвідчення, назву ради, прізвище депутата сільської ради і помічника-консультанта депутата сільської ради, а також те, щопомічник-консультант депутата сільської ради працює на громадських засадах.

2. Посвідчення помічника-консультанта депутата сільської ради видається Новоолександрівською сільською радою за письмовим поданням депутата сільської ради, в якому зазначається: прізвище, ім’я та по батькові помічника-консультанта. До письмового подання депутата сільської ради також додається особиста заява особи та 1фотокартка розміром 3х4.

3. Посвідчення помічника-консультанта депутата сільської ради вважається едійсним і підлягає поверненню до сільської ради після закінчення повноважень депутата сільської ради або за його письмовим зверненням.

 

Секретар сільської  ради                                                        Г.І.Зайва

 

 


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор